Rapor: TBMM’nin İklim Değişikliği Politikalarında Rolü

Rapor: TBMM’nin İklim Değişikliği Politikalarında Rolü

29 Şubat 2016, Ankara -“İklim Değişikliği Politikaları ve TBMM” başlıklı konferansta bir araya gelen milletvekilleri, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları TBMM’nin bu alandaki sorumluluklarını masaya yatırdı. Paris İklim Anlaşması sonrasına denk gelen bu toplantıda, iklim değişikliğinin dünyada ve Türkiye’de durumunu ve TBMM’nin faaliyetlerini içeren bir rapor sunuldu. Ana Rapor ve “Politikacılar için Özet” raporunu hazırlayan ekip adına konuşan ve projenin yürütücüsü olan Küresel Denge Derneği (KDD) Başkanı Dr. Nuran Talu, bu çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu ve Meclisin iklim değişikliği politikalarındaki rolünün bir resminin çekildiğini belirtti. Talu, bu çerçevede 22 Nisan 2016’da imzaya açılacak Paris Anlaşması öncesi, TBMM için önemli bir envanterin çıkarıldığını belirtti.

Konferansta açılış konuşması yapan İngiltere Türkiye Büyükelçiliğinden Elçi Müsteşar Janet Douglas İngiltere’nin iklim değişikliği ile mücadele politikalarından bahsederek yeni iklim rejiminde parlamentoların sorumluluğunun altını çizdi.

TÜVİKDER (Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği) Başkan Yardımcısı Önder Algedik, bir yıla yakın bu konu üzerine çalışıldığını, YasaDer üyelerine eğitimler verilerek raporun Meclis yasama uzmanlarıyla beraber hazırlandığını belirtti. Algedik toplantıda, raporda iklim değişikliği mücadelede Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltım ve etkilere uyum alanlarında durum tespiti yapılarak çıkan verileri paylaştı.

YASADER (Yasam Derneği) Başkanı Habip Kocaman bu çalışmada,, özellikle TBMM 24. Yasama dönemine ait bir çok kanunun ve o dönemdeki onbinlerce soru önergesinin, Meclis araştırma komisyonu raporlarının iklim değişikliği ile mücadele gözlüğünden tarandığını, böylece TBMM’nin yasama ve denetleme ile ilgili faaliyetlerinin ayrıntılı olarak rapora yansıtıldığını belirtti.

Katılan milletvekilleri yörelerinden örnekleri de içeren konuşmalarla iklim değişikliği konusunda TBMM’nin yaklaşımına dair görüşlerini bildirdi.

Rapordan Bazı Önemli Başlıklar:

 • Dünyada bilimsel raporlar, sıcaklık artışını 1,5C’de sınırlamak için 2015’den itibaren sera gazları salımını azaltması gerektiğini söylüyor.
 • Türkiye’nin sera gazı salımlarındaki artışta inşaat, elektrik üretimi ve ulaşım öne çıkan sektörler oldu.
 • Türkiye iklim değişikliği politikaları için dünyaya sunmuş olduğu niyet beyanında 2030 yılına kadar sera gazlarını arttırıyor.
 • Enerji Verimliliği Kanunu iklim değişikliğine atıf yapan tek kanundur
 • Yenilenebilir Enerji Kanunu ise sera gazları emisyonlarının azaltımına atıf yapan ilk kanundur.
 • Kalkınma Planında yerli kömürün tamamının elektrik üretimi için kullanılması gibi iklim değişikliği ile mücadelede sıkıntılı politikalar mevcut.
 • Çevre Kanunu’nun TBMM’deki müzakerelerinde iklim değişikliğine değinen milletvekili olmamış.
 • TBMM 24. Yasama döneminde 72.230 soru önergesi arasında içinde iklim değişikliği ve küresel ısınma geçen sadece 20 soru önergesi verilirken, çevre konuları ile ilgili 3 bin 559 soru önergesi verildi.
 • TBMM 24. Yasama döneminde 3 bin 308 Meclis araştırma önergeleri içinde doğrudan iklim değişikliği ve küresel ısınma geçen sadece 8 önerge olmuş, iklim değişikliği ile dolaylı ilgili diğer çevre konuları ile ilgili ise 594 araştırma önergesi bulunuyor.

TBMM’nin İklim Değişikliği Politikalarında Rolü Raporuna ve Politikacılar için Özet raporuna ulaşmak için tıklayınız.

One response to “Rapor: TBMM’nin İklim Değişikliği Politikalarında Rolü”

 1. İLKFER AKMAN dedi ki:

  Sayın Algedik,

  Ülkemizin iklim değişikliği sorununun özüne karşı gerekli önlemleri almadığını, bu konuya salt ekonomik çıkar amaçlı ve kısa vadeli baktığını düşünüyorum. Karbon emisyonunun ülkemizde %7 gibi önemli paya sahip çimento sektörünü sadece ticari amaçlı olarak büyük oranda ihracat için yatırımlara izin vermesi önemli bir örnektir. Dünyada serbest bölgede çimento fabrikası yapılmasına izin veren başka bir ülke var mı bilmiyorum.
  Bu konuda söyleyecek çok şey var.Email adresinizi bildirirseniz size ayrıca yazabilirim. Saygılar,
  İlkfer Akman (Bay) , ODTÜ EE’75 , Emekli çimento sektör yöneticisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir