Önder Algedik

Çalışma Alanları

ENERJİ

Enerji konusunda genel resmi ortaya koyan Kömür ve İklim değişikliği 2017 raporu ile  Türkiye’nin enerji ve kömür politikalarından yola çıkarak iklim politikalarına bakabilirsiniz

RAPORA ERİŞİN

RÜZGAR, GÜNEŞ, BİYOENERJİ ÇÖZÜMLERİ

Rüzgardan biyoenerjiye kadar çeşitli alanlarda HS Enerji içinde 4 bin MW’a yakın rüzgar projesine destek, GAMA enerjinin yenilenebilir enerji projelerinde proje yönetimi, GİZ ile “Promotion of the On-Grid Renewable Energies ” ve EBRD’nin “Supporting Sustainable Supply Chains for Bioenergy Investments in Turkey” projesine danışmanlık gibi pek çok kritik ve birikim gerektiren işlerde rol alındı 

Linkedin’de GÖR

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Dünya Bankası için hazırlanan İnstitutional Review of Energy Efficiency in Turkey raporuna Dünya Bankası sayfasından ulaşmak için tıklayınız. Raporun Türkçe kopyası “Türkiye Cumhuriyeti: Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi de aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

RAPORA ERİŞİN

İKLİM POLİTİKALARI

“TBMM’nin İklim Değişikliği Politikalarında Rolü” çalışması 24. Yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama ve yürütme faaliyetlerini inceleyen ve  iklim değişikliği açısından değerlendiren Türkiye’de bu konuda hazırlanmış tek çalışmadır.

RAPORA ERİŞİN


Önder Algedik

Proje Yöneticisi, İklim ve Enerji Uzmanı

Uzun yılar savunma sanayinde iş geliştirme, komünikasyon ve enerji sektöründe proje yöneticiliği yaptı. Dha sonra HS Enerji’nin başına geçen Algedik 4 .000 MW’a yakın rüzgar projesi için rüzgar modellemesi ve ön-fizibilite çalışması yaptı. 2009 yılından bu yana iklim değişikliği ve enerji alanda çalışmaktadır. Bu alanda Bölgesel Çevre Merkezi- REC Türkiye gibi uluslararası kuruluşların projelerinde danışmanlık, İklim Platformu genel sekreterliği gibi görevlerle başladığı sürece çeşitli kritik projelerde yer alarak sürdürmüştür. Algedik Dünya Bankası’nın enerji verimliliği, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu- GİZ ile yenilenebilir enerji projelerinde uzman olarak yer aldı. Ayrıca AB destekli Regional Environmental Network for Accession projesi kapsamında Human Dynamics & WYG konsorsiyumu için Türkiye’nin seragazı envanteri üstüne çalıştı. GFA-Ankon konsorsiyumunun F-Gaz Türkiye projesinde takım lideri görevini yürüten Algedik ayrıca EBRD’nin bio-enerji projeleri için Cowi-Aqwadem konsorsiyumunda görev almıştır.

Algedik “TBMM’nin İklim Politikalarında Rolü” başlıklı raporu yanında ilgilendiren “Türkiye’nin İklim Politikalarını İzleme Raporu” başlıklı alanın tek çalışmasını da yapmıştır.

ODTÜ Makine Mezunu olan Algedik aynı zamanda yesilekonomi.com ve Gazete Duvar’da a yazılar yazmaktadır.

Project Experience Matrix 2018

PROFESYONEL İŞLER

Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği

20 yılı aşkın bir sürede çeşitli sektörlerde iş geliştirme, proje yönetimi, enerji ve iklim uzmanlığı tecrübesi ile pek çok alanda  teknik ve politika çalışmaları yürütüldü. Profesyonle işler için Linkedin’den bağlantı kurabilirsiniz!

Image result for linkedin  LINKEDIN’DEN BAĞLAN

Açık Kaynak Bilgiler

Hazırlanan raporlar ve yapılan çalışamalar sektörü öğrenmek isteyenler ve derinlikli analizlere ihiyaç duyan  akademik çalışamalar için ayrıca academia.edu adresine bulunmaktadır.

Image result for https://www.academia.edu logo Academia.edu’dan Bağlan

Analizler

İklim değişikliği, enerji, ulusal, yerel ve sektörel politikalara dair farklı bakış açıları ile kamuoyuna açılan analizler

Analizlere Erişim

F-gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım İçin Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesinden 

Son Haberler

2017 yılı yazılarından oluşan İkibin17 çıktı